Contact met en informatie over onze gemeente

Op deze pagina vindt u via onderstaande links meerdere manieren om met onze gemeente in contact te komen.
  • contactformulier waarmee u uw vraag en/of opmerking aan een bepaalde persoon of commissie kunt adresseren
  • wat de mogelijkheden zijn om bij ons een zaal of zelfs de hele kerk te huren.
  • hoe de preekvoorziening in onze beide wijken is geregeld.
  • overzichtpagina met namen en adressen van o.a. predikanten, kerkenraden, preekvoorziening, diverse commissies etc.
  • pagina betreffende de ledenadministratie en hoe u interesse kunt laten blijken om lid bij ons te worden.
  • pagina met de adressen en locaties van onze kerkgebouwen inclusief overzichtskaart en routebeschrijving
terug