Commissie 'Kerk-in-Actie' Commissie 'Kerk-in-Actie'
Interne en externe contacten:
hr. M.E. Beskers
e: m.beskers@ziggo.nl
of mw. H.L.M. Vink-Postema
e: vinkpostema@ziggo.nl

Penningmeester:
hr. H.B. Westerhoud
t: 023-5389618 | e: h.b.westerhoud@gmail.com

IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. Diaconie Prot Gem Santpoort Velserbroek inzake ZWO, te Velserbroek.
terug