De Dorpskerk, ruim 100!


Op 28 oktober 2017 was het 100 jaar geleden dat de huidige Dorpskerk in gebruik werd genomen. Dat hebben we met elkaar gevierd. Op deze pagina leest u hierover.
terug