Geen kerkdiensten in Dorpskerk en Kruispunt Geen kerkdiensten in Dorpskerk en Kruispunt
We realiseren ons dat onze kerkdiensten zelden door meer dan 100 mensen bezocht worden, maar ondanks dat zijn we toch tot deze beslissing gekomen. De noodzaak om de verspreiding van het corona-virus in te dammen is zo groot dat we met elkaar een grote verantwoordelijkheid hebben. Het samenkomen van mensen vormt een risico tot besmetting, en dat risico willen wij als kerken zoveel mogelijk beperken. Daarbij komt ook dat vele van onze kerkleden op oudere leeftijd zijn, en daardoor tot de kwetsbare groep behoren.

Ook het breed moderamen van de classicale vergadering van Noord-Holland geeft kerkenraden "in sterke overweging om ook diensten met minder dan 100 bezoekers af te gelasten". Dat sterkt ons in onze beslissing.

Wij zullen u blijven informeren via de daarvoor beschikbare kanalen.

Schroom niet om in uw omgeving door te geven dat de kerkdiensten van de zondagen 15, 22 en 29 maart niet door zullen gaan.

Op zondag 15 maart wordt op NPO2 om 9.30 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO. Zie voor deze berichtgeving: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/.

Met een hartelijke groet namens de Kerkenraden,
Heili Heinink en Martine Roomer


BERICHT VAN DE PREDIKANTEN

Het is ingrijpend om op zondagochtend geen kerkdienst met elkaar te houden. Voor velen is het een vaste gewoonte om iedere zondag bijeen te komen en gezamenlijk het geloof te beleven. Verdrietig is het dat dat nu niet kan. Verdrietig is het ook dat de ontmoeting met elkaar, ná de kerkdienst, niet plaats kan vinden. Zeker voor degenen die hiernaar uitzien omdat contact met anderen zo belangrijk is. Maar ook omdat we juist in deze onzekere en angstige tijd elkaar nodig hebben.
Laten we elkaar opzoeken waar dit nog kan, elkaar bellen, voor elkaar bidden. En laten we vasthouden aan ons geloof dat de Eeuwige ons niet en nooit loslaat.
Wij kunnen ons voorstellen dat u het fijn zou vinden om een dominee te spreken. Als u een gesprek met één van ons wilt, laat het dan weten. Wij willen er voor u zijn.

Met een hartelijke groet,
uw predikanten
Marianne Vonkeman (tel.: 023-8223720 e-mail: mariannevonkeman@gmail.com) en
Gilda Polderman (tel.: 023-5834656 e-mail: gildapolderman@planet.nl)
 
terug