Actie Kerkbalans-2023

Actie Kerkbalans-2023
Dat is het motto in 2023 voor de actie Kerkbalans, de jaarlijkse geldwervings-actie van de kerken in Nederland. Bij deze actie wordt de leden gevraagd hun betrokkenheid aan de kerk ook financieel te tonen. Voor de leden is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.

De landelijke actie vindt plaats van zaterdag 14 januari t/m zaterdag 28 januari. 

De leden van de kerk krijgen alle informatie via een brief of via een e-mail.
- de brief krijgt u via de post thuis gestuurd. U krijgt dus geen bezorger meer aan de deur.
in de envelop zit een brief, het toezeggingsformulier en retourenvelop, voorzien van een antwoordnummer. U kunt dus kosteloos de envelop met het ingevulde toezeggingsformulier op de post kunt doen. Ook dit jaar hebben we geen folder gemaakt. En er is voor het eerst ook geen acceptgiro meer, want dit betaalmiddel is straks niet meer mogelijk.
- degenen die een e -mail krijgen, inmiddels al 65% van de adressen, worden via een link verwezen naar deze brief:Geeft u dit jaar hetzelfde als vorig jaar? Dan zijn we u daar uiteraard dankbaar voor. Dat geldt zeker ook als u uw bijdrage verhoogt, ook voor de kerk wordt immers alles duurder.

We zijn blij dat dit jaar inmiddels bijna 65% van alle leden via het internet zijn toezegging in wil vullen. Doet u nog niet mee via het internet? Mail uw adresgegevens en dan krijgt u volgend jaar (2024) ook een e-mail met het verzoek uw bijdrage in te vullen.

Ook betalen steeds meer leden hun bijdrage via automatische incasso. Dat scheelt ons veel werk en het is voor u even veilig. Als u dit jaar voor het eerst voor automatische incasso kiest, terwijl u in het verleden zelf aan de bank opdracht hebt gegeven voor een periodieke overschrijving kan er iets “fout” gaan. Wanneer er dan bij u (ten onrechte) dubbel wordt afgeschreven kunt u contact opnemen met Gerrit Out, 0629-047097. Hij wil er graag aan meewerken om alle fouten te herstellen. 
terug