Dat is het motto in 2021 voor de actie Kerkbalans, de jaarlijkse geldwervings-actie van de kerken in Nederland. Bij deze actie wordt de leden gevraagd hun betrokkenheid aan de kerk ook financieel te tonen. Voor de leden is dit een moment om de hoogte van uw bijdrage te heroverwegen en voor de kerk is het belangrijk om te weten, waar ze ongeveer op kan rekenen.

De landelijke actie Kerkbalans 2021 vindt plaats van zaterdag 16 januari t/m zaterdag 30 januari. Dit jaar hebben we in Santpoort en Velserbroek het landelijke thema overgenomen: "Geef vandaag voor de kerk van morgen".

De leden van de kerk krijgen alle informatie via een brief of via een e-mail:
- in de envelop zit een brief, een folder, het toezeggingsformulier + acceptgiro. En een retourenvelop, dit keer voorzien van een antwoordnummer, zodat u kosteloos de envelop op de post kunt doen. Want niet alle bezorgers zullen waarschijnlijk de envelop willen of kunnen ophalen.
- degenen die een e -mail krijgen, inmiddels al ruim 60% van de adressen, worden via een link verwezen naar deze brief en folder:

    

Geeft u dit jaar hetzelfde als vorig jaar? Dan zijn we u daar uiteraard dankbaar voor. Dat geldt zeker ook als u uw bijdrage verhoogt, ook voor de kerk wordt immers alles duurder.

We zijn blij dat dit jaar inmiddels bijna 65% van alle leden via het internet zijn toezegging in wil vullen. Dat scheelt ons allemaal veel werk, vooral het brengen en ophalen van de informatie en de envelop, kost de vrijwilligers veel tijd. Voor volgend jaar gaan we voor 75%. Doet u nog niet mee via het internet? Mail uw adresgegevens en dan krijgt u volgend jaar (2022) ook een e-mail met het verzoek uw bijdrage in te vullen.

Ook betalen steeds meer leden hun bijdrage via automatisch incasso. Dat scheelt ons veel werk en het is voor u even veilig. Als u dit jaar voor het eerst voor automatische incasso kiest, terwijl u in het verleden zelf aan de bank opdracht hebt gegeven voor een periodieke overschrijving kan er iets “fout” gaan. Wanneer er dan bij u (ten onrechte) dubbel wordt afgeschreven kunt u contact opnemen met Gerrit Out, 0629-047097. Hij wil er graag aan meewerken om alle fouten te herstellen. 
terug