Jaarrekeningen 2020 Jaarrekeningen 2020
De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekeningen 2020 van de Kerk en van de Diaconie (voorlopig) vastgesteld. Deze stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de penningmeester van de Kerk (cvkpenningmeester@pg-spvb.nl) respectievelijk de Diaconie (diaconie-penningmeester@pg-spvb.nl).  
terug