Van de Diaconie april

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand maart zijn als volgt;
  Dorpskerk Kruispunt
Kerk in Actie (ZWO project) 125,55 100,05
Binnenlands Diaconaat 102,65 72,85
Kerk in Actie (ZWO project) 125,15 109,55
Jeugdwerk PKN 222,90 138,72
Diaconie 74,80 143,41
Kerk 531,59 412,54
 
40Dagentijd
Tijdens de 40dagentijd heeft de spaardoosjesactie van de ZWO-commissie weer veel opgebracht. In Santpoort € 100,07 en in Velserbroek het mooie bedrag van € 207,62.

Giften
De Diaconie heeft in maart een gift van € 50,- ontvangen en tevens € 50,- t.b.v. het 40dagen-project. Dit bedrag zal naar de ZWO-commissie worden overgemaakt.

Doelen
Voor het tweede kwartaal zijn de volgende doelen vastgesteld: Kerk in Actie / Ethiopië, Kerk in Actie / vluchtelingenwerk, Inloophuis Santpoort, Stichting Heifer (‘stop honger, help een boer’) en Stem in de Stad Haarlem. Deze doelen kunnen we financieel steunen door uw bijdragen aan de diaconale collecten in de maanden april, mei en juni.

Nieuwe diakenen
Vorige maand meldde ik al dat de Diaconie blij is met de komst van Carla van Woensel en Hans Kosters als nieuwe diakenen voor de wijkgemeente Santpoort. Zij zijn in het ambt bevestigd op zondag 17 april. Hans heeft te kennen gegeven het voorzitters-stokje ter hand te willen nemen. Ook dat stemt tot blijdschap!

Afscheid
In onze vergadering van 14 maart hebben we op gepaste wijze afscheid genomen van Hetty Vink. Haar taak als secretaris van de Diaconie wordt overgenomen door Suzanne Hoorn. Tevens hebben we stil gestaan bij het afscheid van Bert Borst als penningmeester. Zijn taak is overgenomen door ondergetekende. En naast hen werd ook de scheidend voorzitter hartelijk bedankt voor de vele jaren van inzet.

Jaarrekening
De jaarrekening van de Diaconie over 2015 is inmiddels opgesteld en gecontroleerd. Deze ligt nu bij de Algemene Kerkenraad ter vaststelling.

Dank
Uw steun, in welke vorm dan ook, nu en in de toekomst, wordt bijzonder gewaardeerd. Waarvoor hartelijk dank!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
terug