Van de Diaconie juni

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand april zijn als volgt:
  Dorpskerk Kruispunt
Eredienst en Kerkmuziek 178,30 gez. dienst
Diaconie 327,26 223,30
Kerk 291,27 332,01

opbrengsten in de maand mei:
  Dorpskerk Kruispunt
Missionair werk & kerkgroei 165,22 73,92
Kerk in Aktie 104,30 zie Caprera
Diaconie 320,20 418,02
Kerk 518,26 418,36

De gehouden collecte in de gezamenlijke Pinksterdienst op het Landgoed Caprera op 15 mei j.l. heeft € 1.192,30 opgebracht, voor Kerk in Aktie.

De eerste diaconie vergadering is voor de nieuw bevestigde diakenen achter de rug. Vreemd om in een goed draaiende molen te stappen. Gelukkig kunnen Carla en ondergetekende rekenen op de reeds enige tijd zittende leden. Een fijne gedachte.
Ton Zaal heeft toegezegd als diaken bevestigd te willen worden. Fijn, dan is de Diaconie weer op de goede sterkte. Suzanne Hoorn heeft het secretariaat van Hetty Vink overgenomen.

Bijna ongemerkt is er met één regeltje in het kerkblad van april vermeld dat Jan Bothof het penningmeesterschap overneemt van Bert Borst. Ja, over jezelf kan je niet veel goeds schrijven. Maar het is natuurlijk fantastisch dat Jan na 8 jaar voorzitter van de Diaconie in een andere functie weer zijn tijd aan het kerkenwerk, in het bijzonder aan de Diaconie, wil geven. Net zo mooi is dat Bert ca. 8 jaar penningmeester is geweest. Altijd op tijd de cijfers aangeleverd en met plezier zijn taak volbracht. Een hele mooie geruisloze overname. Hartelijk dank daarvoor.

Met het vertrek van onze koster Coba Slings in september komen er allerlei taken en taakjes die de diakenen zelf moeten doen.
Het was voor veel dingen nooit de vraag “Wie doet het”, nee Coba doet het. Dat is straks voorbij. Wij zetten gezamenlijk onze schouders eronder en het gaat lukken.

Tenslotte een vraag van de diakenen
Er is een niet-Nederlandse mevrouw die regelmatig de kerkdiensten in Het Kruispunt bezoekt. Eén van de diakenen heeft een goed contact met haar. Voor haar vraagt hij: Is er iemand in onze gemeente die een niet meer gebruikte fiets in de schuur heeft staan? Als er iets aan mankeert is dat niet erg. U zult haar er een groot plezier mee doen.
De diakenen hopen op een goede reactie.

Namens de Diaconie, Hans Kosters
 
terug