Van de Diaconie januari

Begroting 2017 Diaconie
Het College van Diakenen heeft de begroting voor 2017 opgesteld en deze is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad. Een samenvatting van de begroting is op te vragen bij de penningmeester van de Diaconie, Jan Bothof via e-mail jan.bothof@gmail.com of tel. 06-49413571. De volledige begroting ligt ook ter inzage bij hem.

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand december:
  Dorpskerk Kruispunt
Landelijk Pastoraat 84,40 59,55
Diaconie 325,11 330,63
Kerk 565,12 513,58
Kerk in Aktie 198,30 154,05
Kinderkerstviering 163,57 36,46
Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Op 15 januari zal Hans de Boer van de Voedselbank in IJmuiden, na de dienst in Santpoort, een lezing/uitleg geven over de Voedselbank. Onze gemeente steunt met goederen en geld regelmatig dit helaas noodzakelijk initiatief. Rond de Dankdag voor gewas en arbeid zullen wij hem vragen deze lezing/uitleg in Het Kruispunt te houden.

Autorijdienst
Zowel in Velserbroek als in Santpoort zijn voldoende chauffeurs bereid om gemeenteleden naar de kerkdiensten te brengen. Fijn dat deze dienst aan de naaste het komende jaar weer verleend kan worden. Met veel dank aan alle chauffeurs.

Kerstactie
De Kerstactie, welke uw aandacht vroeg in en bij het laatste kerkblad, heeft tot op vandaag 6 januari 2017 € 3.700,- opgebracht. Een wel heel mooi resultaat. Maar dat is nog niet alles. Behalve voor deze Kerstactie hebben wij in december ook nog
€ 490,- aan giften op onze rekening bijgeschreven gekregen.
Alle gevers hartelijk dank. Met uw gaven kunnen wij weer velen, veraf en dichtbij, hoop geven voor de toekomst.


Wij wensen u allen veel heil en zegen in 2017.
Namens de Diaconie, Hans Kosters


 
terug