Van de Diaconie juli

De opbrengsten van de collecten in de maand mei:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 331,97 362,61
Kerk  368,95 294,73
Missionair en Kerkgroei  78,30 78,65
Nagekomen spaarbus ZWO € 10,00

En de opbrengsten van de collecten in de maand juni:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 82,75 120,10
ZWO 247,56 95,65
Kerk in Actie 80,55 65,90
Kerk 343,48 217,00
                 
Op welke manier u uw bijdrage ook heeft geleverd, allen hartelijk dank.

Namens de Diaconie, Hans Kosters
terug