Van de Diaconie januari

Beste mensen,

In de kerstuitgave van ons kerkblad heeft geen vermelding van de collecteopbrengsten gestaan daarom nu een update;
Oktober    
4/10 Kerk & Israël € 105
11/10 Diaconie € 130
18/10 KiA-project Z 009087 € 105
25/10 Diaconie € 120
     
November    
1/11 KiA-project Z 009085 € 175
8/11 PKN-doorgaand €   75
15/11 Diaconie (Zeevarenden)  € 140
22/11 PKN-doorgaand  € 170
29/11 KiA-project K 021262 €   90

De opbrengsten van december waren op moment van schrijven bij mij nog niet bekend.

Zoals u ongetwijfeld weet worden de collecten deels in de zondagse dienst gedoneerd en een deel komt binnen via het online-collecteren en al deze opbrengsten worden 50/50 verdeeld tussen Kerk en Diaconie. Soms wordt er ook gedoneerd via het bankrekeningnummer van onze Diaconie t.b.v. de collecten en soms zelfs met vermelding van een specifiek doel. Dit alles proberen we zo correct mogelijk te administreren en de bedragen worden daarbij dan ook nog naar boven afgerond op 0 of 5 euro.

In oktober ontving de Diaconie ook nog € 100 aan giften voor ons mooie werk waaronder donaties aan diverse goede doelen. In november was dat € 40 en in december zelfs € 350.

In november hadden we ook de Dankdag voor Gewas en Arbeid en daarbij hebben we niet alleen goederen ingezameld ten behoeve van de Voedselbank Velsen maar er kon ook geld via onze Diaconie gedoneerd worden voor dit doel. Hiervoor ontvingen wij het bijzonder mooie bedrag van in totaal € 1.931.

Voor de ontvangst van al deze mooie bedragen wil de Diaconie u hartelijk danken en dat natuurlijk ook namens de vele doelen die we met uw hulp konden doneren.

In december heeft u bij het speciale kerstnummer van KerkOnderweg ook weer onze oproep ontvangen om te doneren voor onze jaarlijkse Kerstactie. Dit jaar zijn de vier doelen Voedselbank Velsen, Stem in de Stad Haarlem, Mercy Ships en Sheltersuit. Tot op heden (7 januari) ontvingen wij bijna € 1.200. Al een mooi bedrag maar in vergelijking met de opbrengst van onze kerstactie een jaar geleden is dat toch ruim minder dan de helft. Hiervoor zijn mogelijk een paar redenen, te weten; géén acceptgiro meer maar zelf een bankoverschrijving doen naar onze rekening, online doneren is misschien voor velen toch geen makkelijke opgave, er is kort geleden (zie hierboven) al erg veel gedoneerd voor de Voedselbank ….

Hiermee neem ik de vrijheid om u toch nogmaals vriendelijk te verzoeken een donatie te doen voor onze Kerstactie. Dat kan door een bedrag over te maken naar ons rekeningnummer NL23 INGB 0000 5371 80 o.v.v. Kerstactie.

Dankzij uw bijdrage is de Diaconie in staat het werk van genoemde instellingen te steunen. Helpt u mee?

Rest mij u een voorspoedig en bovenal gezond 2021 toe te wensen!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
terug