Van de Diaconie maart

De collecten hebben in februari het volgende opgebracht:
  5 feb KiA project Z 000093 €  232,70
12 feb Diaconie €  122,85
19 feb Diaconie €  237,80
26 feb Giro555 Noodhulp €  435,40

Daarnaast is nog € 55,00 ontvangen voor de diverse collecten.
Voor onze Kerk werd in totaal € 644,25 ontvangen.
Ook ontvingen wij nog € 10,00 ter ondersteuning van ons diaconale werk; dank u daarvoor!

Steun slachtoffers aardbeving
Op zondag 26 februari was de diaconale collecte bestemd voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië en toen is er niet alleen € 435,40 ontvangen via onze collectezakken maar via on-line doneren en onze bank werd ook nog € 882,00 gedoneerd. Tezamen met de toegezegde verdubbeling door onze Diaconie hebben we via Giro555 € 2.640,00 kunnen bijdragen aan de steun.

Een ieder hartelijk dank voor al uw bijdragen!

Afscheid
Aan het einde van onze diaconie-vergadering op 13 maart jl. hebben we afscheid genomen van onze diaken Joke de Jong en haar natuurlijk hartelijk bedankt voor vier jaar inzet voor allerlei diaconale activiteiten in en om onze gemeente.
Door het afscheid van Joke, en eerder dit jaar ook van Roland en Vicky, hebben we nu wel drie vacatures waarvan twee ingevuld kunnen worden middels diaconale rentmeesters. Zo’n rentmeester kan gewoon meedoen aan alle diaconale activiteiten en dus ook aan onze vergaderingen maar hoeft niet naar de kerkenraadsvergaderingen. Mogelijk dat daardoor de ‘drempel’ iets lager is ;-)

We hopen echt dat er nieuwe diakenen gevonden zullen worden; overigens, vrijwillig aanmelden mag natuurlijk! Tevens wordt het ook de hoogste tijd dat er iemand de taak van voorzitter op zich wil nemen aangezien die (dankbare) taak nu al weer bijna twee jaar vacant is…. Wie o wie?
 
Namens de Diaconie, Jan Bothof
terug