De Plaatselijke Regeling

Wat is dat, een ‘Plaatselijke Regeling’?

De kerkorde van de PKN beschrijft alle regels en afspraken die gelden voor gemeentes die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland. De landelijke synode stelt de kerkorde vast. Maar de kerkorde is niet helemaal in beton gegoten: sommige regels en afspraken moeten plaatselijk worden geregeld. Bijvoorbeeld de grootte van een kerkenraad. Dat staat o.a. in dit document. Hieraan hebben we toegevoegd wat we zelf belangrijk vinden om vast te leggen, bijvoorbeeld over overleg via e-mail.

In dit document staan alle deze plaatselijke regels voor onze gemeente op een rijtje. U kunt de specifieke regels en getallen voor onze gemeente makkelijk herkennen omdat deze in het rood zijn aangegeven.
terug