Kerkenraden Kerkenraden
.... ook de gezamenlijke belangen en verplichtingen, zoals het financiële beleid. Ook het College van Kerkrentmeesters, de Diaconie en de ZWO-commissie (Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) werken voor de gehele gemeente. Beide kerken (de Dorpskerk in Santpoort en het Kruispunt in Velserbroek) hebben daarnaast hun eigen Wijkkerkenraad voor de organisatie en het beleid in de eigen wijkkerk. Beide wijkgemeenten organiseren hun eigen kerkdiensten en activiteiten. Tweemaal per jaar wordt er een gezamenlijke kerkdienst gehouden en ook worden er regelmatig gezamenlijke activiteiten opgezet.
terug