Vorming & Toerusting Vorming & Toerusting

Corona


De avondmaalsviering in de Hofstede en de laatste bijeenkomst van de 55+ groep konden helaas niet doorgaan. Het ziet er niet uit dat groepsbijeenkomsten mogelijk zullen zijn de komende maanden. We hopen dat kerkdiensten - die we nog altijd veilig kunnen houden met maximaal 30 mensen - wel door mogen gaan. Anders worden het weer videokerkdiensten. Maikel Rensen is al een tijdje bezig om ons YouTube-kanaal toekomstbestendig te maken en Jan regelt trouw de beamer/muziek-presentatie voor het kleine ploegje beameraars. Veel dank aan hem en aan hen (versterking is erg welkom)!


 


Gespreksgroep 30+

Wij zijn een gespreksgroep van en voor mensen rondom de 30, met deelnemers uit Haarlem en Velserbroek. Eens in de drie weken komen we bij elkaar op woensdagavond om over verschillende onderwerpen te praten. De ene keer praten we over hoe we ons geloof met ons dagelijks leven kunnen verenigen, de andere keer hebben we een gastspreker die vertelt over zijn werkervaringen of we gaan op bezoek bij andere geloofsstromingen in de buurt, zoals een moskee of het leger des heils.
Maar niet alleen hebben we het over geloofsonderwerpen, maar ook over de zin en onzin van plastische chirurgie, over de keuzes van het huidige kabinet of we bekijken een film. Van alles wat dus.
Als je nog nooit op de (Haarlemse/Velserboekse) kring geweest bent maar belangstelling hebt, mail even met Marieke Teeuw. (mariekewesthoff@hotmail.com)


 


Groene kerk


Het komende seizoen wil de werkgroep ‘groene kerk’ in de Dorpskerk en in het Kruispunt een aantal bijeenkomsten organiseren rond een duurzame levensstijl. Nadere info volgt.

 


Meer informatie

Voor al deze activiteiten: nadere inlichtingen en opgave bij ds. Joep van den Berg, tel. 06-23830775, of per e-mail: johanwvandenberg@gmail.com.

 
terug