• Het kerkblad 'KerkOnderweg' verschijnt in de regel 10x per jaar. Iedereen die lid is van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velserbroek krijgt het blad in de bus. Jaarlijks wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd om de kosten te dekken van voornamelijk de drukker, dit jaar is dat € 15,00. Als het blad per post moet worden opgestuurd, omdat u te ver weg woont, is de gevraagde bijdrage uiteraard hoger.
  • U kunt het kerkblad daarnaast (of uitsluitend) via e-mail ontvangen.
  • Ook als u geen lid bent kunt u abonnee worden, uiteraard rekenen we er dan wel op dat u ervoor betaalt.
U kunt uw wensen doorgeven via een e-mail.
terug