Diaconie

Oorspronkelijk hield de Diaconie zich voornamelijk bezig met de armenzorg. Tegenwoordig gaat het werk van de Diaconie veel verder en worden veel (maatschappelijke) goede doelen gesteund, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Het benodigde geld wordt ingezameld met de wekelijkse collectes tijdens de diensten, online, collecten-afdrachten via de bank en door het organiseren van activiteiten. De Diaconie bestaat uit circa zes diakenen uit Santpoort en Velserbroek en komt eens in de twaalf weken bij elkaar. De diakenen worden in principe voor een periode van vier jaar bevestigd.

De contactgegevens van de Diaconie vindt u onder:
 
Namen & Adressen >>
 


 
terug