Van de Diaconie september 2015

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand augustus zijn als volgt;
  Dorpskerk Kruispunt
KIA Zending 128,25 78,83
Diaconie 401,17 276,03
Kerk 529,67 303,28

Dank
Hartelijk dank voor alle goede gaven!

Namens de Diaconie, Jan Bothof

 
terug