Van de Diaconie oktober 2015

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand september zijn als volgt;
  Dorpskerk Kruispunt
Missionair Werk en Kerkgroei 140,90 60,15
JOP 148,90 98,55
Vredeswerk 115,55 273,31
Diaconie 109,20 157,32
Kerk 361,83 408,89

Doelen
In het derde kwartaal hebben we de volgende doelen financieel ondersteund: busreizen gemeente-ouderen, Dag van de Zorg (via Otto Sondorp), project KiA Dali-China (via Marianne Vonkeman) en Vluchtelingenwerk Lesbos (via Martine Roomer).
Voor het vierde kwartaal zijn de volgende doelen vastgesteld: Terminale Zorg IJmond / Bijna Thuis Huis Santpoort, Stem in de Stad Haarlem, Oxfam Novib / Mozambique en Kerst-Inn Santpoort.
Deze doelen kunnen we financieel steunen door uw bijdrage aan de diaconale collecten in de maanden oktober, november en december.

Vluchtelingenwerk Lesbos
Via de Diaconie is € 1.800 gedoneerd ten behoeve van het project van Martine Roomer. De totale opbrengst was ruim over de € 3.000. Elders in dit kerkblad ongetwijfeld meer hierover.


Oproep
De laatste jaren heeft de Diaconie er bewust voor gekozen om het accent te verleggen naar de (financiële) ondersteuning van doelen ‘dicht bij huis’. Voorbeelden daarvan zijn Voedselbank Velsen, Bijna Thuis Huis Santpoort, Stem in de Stad Haarlem, Schuldhulpmaatje IJmond en Gevangenispastoraat Haarlem. De Haarlemse Koepelgevangenis wordt inmiddels gebruikt voor de huisvesting van asielzoekers en ons gemeentelid Martine Roomer heeft zich recentelijk ingezet voor de hulp aan vluchtelingen op Lesbos.
Dit alles en de overweldigende media-aandacht die aan alle ‘nood’ in de wereld ver weg en dichtbij wordt gegeven vraagt niet alleen onze aandacht, maar natuurlijk ook onze financiële bijdragen.
Velen van ons zetten zich ook persoonlijk in om onze medemens te helpen. Bijvoorbeeld als mantelzorger, als lid van een van de bezoekgroepen, als vrijwilliger bij een lokale hulporganisatie of als diaken.
Vanaf deze plaats zou ik graag eenieder willen oproepen om daar waar nodig zijn of haar ‘armen uit de mouwen te steken’.
En ‘last but not least’, eind van dit jaar zullen twee Velserbroekse diakenen afscheid nemen van onze Diaconie en begin volgend jaar zal ondergetekende dat ook doen. Dus ook de oproep om u in te zetten voor ons plaatselijke ‘kerkenwerk’ wil ik hiermee graag laten horen.


Dank
Uw steun, in welke vorm dan ook, nu en in de toekomst, wordt bijzonder gewaardeerd. Waarvoor hartelijk dank!

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
terug