Van de Diaconie november 2015

Collecten

De opbrengsten van de collecten in de maand oktober zijn als volgt;
  Dorpskerk Kruispunt
Kerk en Israël 182,15 zie DK
KIA project W018016 136,00 84,57
Hervormingsdag 146,65 82,10
Diaconie 94,25 68,63
Kerk 464,08 190,25

Kerstactie

Ook dit jaar roept de Diaconie u op om een financiële bijdrage te leveren aan de Kerstactie.
Dat doen we zoals gebruikelijk middels een aparte brief die bijgevoegd is bij dit kerkblad.
De onderstaande organisaties zijn door de Diaconie geselecteerd voor de actie van dit jaar en via de link naar de betreffende website kunt u uitgebreide informatie vinden over de specifieke doelen.
Voedselbank Velsen www.voedselbankvelsen.nl/
Artsen zonder Grenzen www.artsenzondergrenzen.nl/projecten/vluchtelingencrisis
Mensenkinderen www.mensenkinderen.nl/hoe-kom-ik-de-winter-door
NBG www.bijbelgenootschap.nl/projecten/arabische-bijbels-voor-syrische-vluchtelingen/
Dankzij ook uw bijdrage is de Diaconie in staat het werk van genoemde instellingen te steunen.
Helpt u mee?

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
terug