Van de Diaconie januari

Collecten

De opbrengsten van de collecten in de maand november zijn als volgt;
  Dorpskerk Kruispunt
KiA Zending project Z009085 139,50 131,89
KiA Binnenlands diaconaat 184,40 95,25
Missionair werk en Kerkgroei NL 125,95 95,05
Diaconie 328,96 249,45
Kerk 620,25 368,86
 
De opbrengsten van de collecten in de maand december zijn als volgt;
  Dorpskerk Kruispunt
Pastoraat 96,80 92,90
KiA Zending project Z009807 187,85 151,85
KiA Kinderen in de knel (kerstavond)   216,90
Diaconie 494,82 230,60
Kerk 648,24 584,92
 

Noodhulp Madras

Elk kwartaal reserveren we € 1.000 voor eventuele noodhulp. In december hebben we dit bedrag beschikbaar gesteld aan de Stichting Santpoort helpt Madras. We hebben als kerkelijke gemeente vele contacten met deze stichting en ook samen met de CMOG (Creatieve Maandag Ochtend Groep) veel historie opgebouwd door het jarenlang (mede) organiseren van de Jaarmarkt in en om de Dorpskerk om via deze stichting Stephan Vidyakar (financieel) te ondersteunen….

Eind november is Madras en omstreken zwaar getroffen door overstromingen en daarom wordt er ook op ons een beroep gedaan om ‘een helpende hand’ uit te steken.
Voor meer informatie verwijs ik graag naar het stukje van Guus Hartendorf elders in dit kerkblad.
 

Dankdag

In Velserbroek en Santpoort zijn tijdens de zondagse viering van de ‘Dankdag voor Gewas en Arbeid’ diverse levensmiddelen etc. ingezameld. Deze zijn ter beschikking gesteld aan de Voedselbank Velsen. Dank voor al uw goede gaven!
 

Kerstactie

Samen met het vorige kerkblad is de kerstactie van de Diaconie weer rondgestuurd. Op het moment van schrijven, oudejaarsdag, kan ik al een heel mooie tussenstand van € 3.750 melden.
Ook hiervoor hartelijke dank!
 

Begroting 2016

De begroting van de Diaconie voor het nieuwe jaar is opgesteld en inmiddels goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. De begroting wijkt slechts weinig af van die van 2015. Mocht u de cijfers in willen zien dan kunt u ondergetekende hiervoor benaderen.
 

Afscheid

Een paar maanden geleden heb ik hier al vermeld dat twee Velserbroekse diakenen, Hetty Vink en Theo Beskers, afscheid zullen nemen van onze Diaconie. Echter, Theo heeft te kennen gegeven nog een jaar langer actief te willen blijven. Wat wij natuurlijk bijzonder verwelkomen. Hetty zal aan het einde van dit kwartaal afscheid nemen.
Jammer genoeg is Liesbeth Jager haar activiteiten als Santpoortse diaken gestopt met ingang van dit nieuwe jaar. Liesbeth heeft wegens toegenomen drukke (avond)werkzaamheden haar besluit moeten nemen. Tijdens onze diaconie-vergadering van begin deze maand hebben wij bij haar afscheid stil gestaan en vanaf deze plaats wil ik haar graag nogmaals hartelijk bedanken voor haar inzet.


Oproep

Rest mij de (herhaalde) oproep om u in te willen zetten voor ons plaatselijke ‘kerkenwerk’ want in de invulling van de ontstane vacatures is nog niet voorzien.

Namens de Diaconie, Jan Bothof
 
terug