Van de Diaconie februari

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand januari zijn als volgt;

 

Dorpskerk

Kruispunt

Oecumene

65,55

58,45

Catechese & Educatie

109,45

47,30

Missionair werk

69,15

60,75

Diaconie

273,67

163,22

Kerk

461,19

301,35


Kerstactie
De Kerstactie heeft een totaalbedrag opgeleverd van afgerond € 4.300. Zoals al aangegeven in een vorig kerkblad zal dit bedrag verdeeld worden tussen Voedselbank Velsen, Artsen zonder Grenzen, Mensenkinderen en Nederlands Bijbelgenootschap.

Dank
Uw steun, in welke vorm dan ook, nu en in de toekomst, wordt bijzonder gewaardeerd. Waarvoor hartelijk dank!

Namens de Diaconie, Jan Bothof

terug