Van de Diaconie maart

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand februari zijn als volgt;

  Dorpskerk Kruispunt
Werelddiaconaat (ZWO project) 104,90 114,15
40dagencollecte (ZWO project) 102,50 81,74
Zending (ZWO project) 131,82 87,13
Binnenlands Diaconaat 210,11 90,40
Kerk 421,95 271,56


Noodhulp
De Diaconie reserveert al jaren voor elk kwartaal een bedrag van € 1.000 voor noodhulp. Dit bedrag wordt dit 1e kwartaal van 2016 bestemd voor Kerk in Actie, specifiek ter ondersteuning van de vluchtelingenhulp die deze organisatie op diverse manieren ondersteund.

Oproep
In het vorige kerkblad heeft ds. Otto Sondorp onze (kerkelijke) gemeente opgeroepen mee te doen aan een zogenoemde ‘crowdfunding-actie’ ten bate van een jong gezin in onze gemeente. Ook de Diaconie heeft dit verzoek ontvangen en zal, daar waar mogelijk, proberen te helpen.

Nieuwe diakenen
Als vertrekkend diaken ben ik bijzonder blij dat wij voor de wijkgemeente Santpoort onze gemeenteleden Hans Kosters en Carla van Woensel bereid hebben gevonden om het ambt van diaken te aanvaarden. Er zullen nog enige procedures gevolgd moeten worden (zie elders in dit kerkblad) maar de verwachting is dat de bevestiging in april zal plaatsvinden.
In Velserbroek wordt nog naarstig naar versterking gezocht.

Dank
Uw steun, in welke vorm dan ook, nu en in de toekomst, wordt bijzonder gewaardeerd. Waarvoor hartelijk dank!

Namens de Diaconie, Jan Bothof

terug