Van de Diaconie september

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand augustus:
  Dorpskerk Kruispunt
Kerk in Aktie 100,30 77,10
Diaconie 257,75 189,55
Kerk 339,55 219,57
Allen hartelijk dank voor uw gaven.

De Diaconie heeft in het tweede kwartaal een deel van de collecten besteed aan de volgende goede doelen:
• Kledingbank in de IJmond waar minder bedeelden kleding mogen uitzoeken.
• Mercy Ships; is een organisatie die met hospitaalschepen hulp verleent voornamelijk in Afrika, in de gezondheidszorg en landbouw.
• Kids Festival; is een organisatie die kinderen in ons eigen land zorgenloze speeldagen aanbiedt.
• Radio Bloemendaal; is ons allen bekend.
Met deze gaven geven wij diverse organisaties aan dat wij als kerkelijke gemeenschap met hen meeleven.

Tot onze grote vreugde zijn er twee diakenen in Velserbroek in het ambt bevestigd. Heine Wagenaar en Ton Zaal van harte welkom in de Diaconie. Wij zijn bijzonder blij dat jullie met ons willen mee-denken en -werken. Wij geloven dat het met Gods hulp fijne jaren zullen worden.

Namens de Diaconie, Hans Kosters
terug