Van de Diaconie november

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand september:

  Dorpskerk Kruispunt
Missionair werk en kerkgroei 123,57 99,09
Jeugdwerk PKN 90,95 92,70
Vredeswerk 115,00 88,25
Diaconie 152,91 138,97
Kerk 418,71 273,90

Begin oktober mochten we een gift van € 100 ontvangen van mevr. S.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.

De Diaconie heeft een deel van de collecten besteed aan de volgende goede doelen:

  • Oxfam Novib voor de dreigende nood in Mozambique.
  • Artsen zonder Grenzen, gezien de oorlogen in het Midden Oosten, is onze steun hard nodig.
  • Vluchtelingen Werk, waar grote behoefte is aan Schoolpakketten, want onderwijs moet zoveel mogelijk gegeven worden.
  • Tenslotte een kleine bijdrage aan het tegenbezoek van een paar Christelijke Chinezen aan Nederland. Met o.a. ds. Marianne Vonkeman hebben zij kennis mogen maken met Stem in de Stad en andere projecten.

Zondag 6 november a.s. is het de zondag waar wij onze dank voor de ”goede oogst” mogen vieren.
U wordt gevraagd iets mee te nemen voor de Voedselbank. Inmiddels zijn er veel mensen die, helaas, gebruik moeten maken van de Voedselbank. Uw gave wordt heel goed besteed.

Namens de Diaconie, Hans Kosters

 

terug