Van de Diaconie december

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand oktober:
  Dorpskerk Kruispunt
Kerk en Israel Gezamenlijke dienst 165,60
Diaconie 76,00 70,50
Kerk in Aktie Werelddiaconaat 138,30 131,56
Kerk in Aktie Hervormingsdag 90,80 21,70

De Diaconie mocht twee giften ontvangen:
Euro 100,-- van mevr. V-W
Euro 50,-- van NN.
Allen hartelijk dank voor uw gaven.

De Oogstdankdiensten zijn in beide kerken een groot succes geworden. De medewerkers van de Voedselbank wisten niet wat zij zagen. Zoveel goede gaven. Hartelijk dank! De secretaris van de Voedselbank komt op 15 januari 2017, na de kerkdienst in Santpoort, een korte toelichting geven op het functioneren van de bank. Wij vragen hem ook om dit in Het Kruispunt te doen.

Als u deze KerkOnderweg ontvangt is het bijna Kerstfeest. De Diaconie houdt ook dit jaar een Kerstactie waarvoor u een acceptgiro ontvangt. Wij als Diaconie hebben voor de besteding van uw bijdrage een paar goede doelen uitgezocht. Waarvan twee heel dicht bij huis. De Regenboog in Amsterdam en Stem in de Stad in Haarlem. Beide instellingen stimuleren de ontwikkeling van mensen in nood en armoede. Het is de droom van beide instellingen, een stad te creëren waar niemand zich verloren hoeft te voelen. Zij willen een vangnet zijn voor hen, die om wat voor reden dan ook, dreigen af te glijden in armoede, eenzaamheid of verslaving. Zij zijn er van overtuigd dat deze mensen recht hebben op hulp, een bed, een ontbijt en aandacht. Zo is er een spreekuur, voor hulp bij aanvragen van financiële problemen, 3 x in de week een warme maaltijd, elke dag inloop en een kopje koffie. Ach, zij kunnen er voor alle persoonlijke zaken terecht. Ook wordt een deel van Kerstactie bestemd voor het Rode Kruis. Gezien de grote nood in de wereld hoeft dat geen toelichting. Het is voor ons niet te bevatten wat er allemaal in onze wereld gebeurt. Kortom: Helpen wie geen helper heeft.

Wij wensen u allen Gezegende Kerstdagen.
Namens de Diaconie, Hans Kosters
 
terug