Van de Diaconie februari

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand januari:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 167,90 90,64
Kerk 433,85 283,43
Oecumene 91,45 74,70
Catechese en Educatie 151,41 75,10
Missionair Werk 75,00 84,50
Ontvangen een gift van € 50 via ds. M. Vonkeman. Hartelijk dank.

Kerstactie
De Kerstactie heeft weer een geweldig mooie opbrengst. Ruim € 4.000. Dit bedrag wordt verdeeld over de vier van te voren bepaalde doelen, te weten:
- De Stichting Epafras; Deze stichting zet zich in voor gevangenen in het buitenland.
- De Regenbooggroep; Zij zet zich in voor de meest kwetsbare mensen in Amsterdam.
- Stem in de Stad Haarlem; Is een Oecumenisch Diaconaal Centrum.
- Het Nederlandse Rode Kruis.
Op deze manier kunnen wij een mooie positieve bijdrage leveren aan het ledigen van de nood in onze eigen omgeving en in onze wereld. Wij weten allemaal dat de nood op vele plaatsen heel hoog is. Op deze wijze mogen wij de woorden uit het evangelie van Mattheüs een beetje waarmaken: Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters hebben jullie voor mij gedaan.
Zo proberen wij als Diaconie, met uw hulp, de liefde van God die in ons is zichtbaar te maken in/aan deze wereld.

Namens de diakenen, Hans Kosters


 
terug