Van de Diaconie april

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand februari:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 308,90 245,40
Kerk 346,90 239,94
Docenten voor Afrika 106,95 127,55

Tenslotte mochten wij van NN een gift van  € 100 ontvangen.
Hartelijk dank voor uw gaven!

Bustocht
Op 3 mei a.s. is er een bustocht gepland. Deze bustocht gaat naar de Orchideeën kwekerij, welke uitgebreid is met een tropische tuin, in Luttelgeest.
Zie voor verdere inlichtingen de aankondiging in dit blad.

Afscheid
In de laatst gehouden diaconie-vergadering hebben wij afscheid genomen van Theo Beskers. Hij is heel veel jaren diaken geweest tot ons aller vreugde. Hij was als diaken ook afgevaardigde in de ZWO-commissie en zal nu lid worden van die commissie. Ook het werk voor de Wereldwinkel dat hij deed zal hij voort blijven zetten.
Zijn plaats als afgevaardigde in de ZWO-commissie zal worden ingenomen door Heine Wagenaar.

Op 12 maart jl. kon u een spaarpotje krijgen voor de “Vastenactie”. Wij hopen dat deze actie, die met Pasen zal eindigen, weer een leuk bedrag zal opbrengen voor de ZWO-commissie.
Het is tevens een mooie tijd om even stil te staan bij de nood in deze wereld op weg naar Pasen. Naar een nieuw begin.

Vakantieweken
Er zijn weer vakantieweken voor ouderen in het Hydepark te Doorn. Voor verdere inlichtingen zie een aparte mededeling hierover in dit kerkblad.
 
Giro 555
Gezien de grote hongersnood die door de droogte in Afrika is ontstaan heeft de Diaconie besloten om direct € 500 te storten op Giro 555. Het is toch onvoorstelbaar dat in deze tijd van maanreizen en super oorlogstuig, de kinderen het kind van de rekening worden. Dat mogen wij niet toestaan. Veel kinderen, moeders en vaders, mogen wij weer een beetje Hoop geven. Het middelste woord uit Geloof, Hoop en Liefde, dat ons allen na aan het hart ligt.

Namens de Diaconie, Hans Kosters
 
terug