Van de Diaconie mei

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand maart:
  Dorpskerk Kruispunt
Binnenlands Diaconaat 128,45 89,25
Kerk in Actie Zending 82,20 90,55
Kerk in Actie Zending 134,95 113,65
Kerk 295,46 215,30
Binnenlands Diaconaat 140,85 Gez.Dienst 26/3
Kerk 123,15 Gez.Dienst 26/3

De Diaconie mocht een gift ontvangen van € 50,00 van H.D.
Hartelijk voor uw gaven!

De Stille Week en de Paasdagen hebben wij met elkaar mogen vieren. Een drukke tijd voor de diakenen. Alles is goed verlopen en velen hebben aan de Vespers en de andere diensten deelgenomen. Alles lijkt zo makkelijk maar ongemerkt wordt er veel werk verricht.

Op 22 april was er een muzikale voorstelling, brieven uit Aleppo en vluchtelingen vertelden uit eigen ervaring over hun vlucht, in de Dorpskerk. De Diaconie heeft besloten garant te staan voor een goede opbrengst. De opbrengst is voor muzikale projecten en vluchtelingenkampen in Libanon.
De spaardoosjes voor de 40dagentijd waren heel snel verdeeld onder de kerkgangers. De opbrengst zal in het volgende kerkblad vermeld worden.

Met hartelijke groet, namens alle diakenen, Hans Kosters

 
terug