Van de Diaconie juni

Collecten
De opbrengsten van de collecten in de maand april:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 204,45 304,85
Kerk  596,60 558,77
Docenten voor Afrika 122,05 92,35
Kerk in Aktie 141,55 122,95
Jeugdwerk PKN 202,45 134,65
Eredienst en Kerkmuziek 114,60 67,80
Naast deze opbrengsten is er in de 40 dagen tijd flink gespaard in de spaardoosjes die zijn uitgereikt. De opbrengst is: in de Dorpskerk €267,93  en in Het Kruispunt € 243,84. Wij vinden dit een prachtige opbrengst en de ZWO commissie zal er voor zorgen dat uw bijdrage goed wordt besteed.
Op welke manier u uw bijdrage ook heeft geleverd, allen hartelijk dank.

Op de laatste diaconie vergadering heeft de hr. Pim van Doorn een voordracht gegeven over het werk van de Diaconale Stichting Gevangenenzorg “De Sluis”. Sinds de gevangenis “De Koepel” in Haarlem is gesloten zet de genoemde Stichting zich in voor gevangenen in de nieuwe penitentiaire inrichting in Westzaan. Welke rol de diakenen van voorheen de Koepel  kunnen spelen wordt nog onderzocht maar een financiële bijdrage wordt altijd gewaardeerd.
Het tweede onderwerp was de Stichting Exodus, een stichting die vrij gekomen dus ex-gevangenen op weg helpt in de maatschappij. Ook daar wordt in overleg gezocht naar mogelijke ondersteuning.
De diaken Ton Zaal onderzoekt de mogelijkheid  naar een maatjes project in Velserbroek. In Santpoort loopt het project al enige tijd maar zou zeker meer aandacht mogen hebben zowel van ontvangende als de aanbiedende partij.

Ik geloof in de zon, zelfs wanneer hij niet schijnt
Ik geloof in de liefde, zelfs wanneer ik alleen ben
Ik geloof in God, zelfs wanneer Hij zwijgt.

Namens de diaconie, Hans Kosters
terug