Van de Diaconie september

De opbrengsten van de collecten in de maand juli:
  Dorpskerk  Kruispunt
Diaconie 408,79 252,77
Kerk 534,06 386,96
Jeugdwerk PKN 96,31 98,65

Op welke manier u uw bijdrage ook heeft geleverd, allen hartelijk dank!
 
Jaarrekening Diaconie 2016
Het College van Diakenen geeft te kennen dat de jaarrekening over het jaar 2016 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en aangeboden aan de Algemene Kerkenraad. Deze heeft de jaarrekening recentelijk goedgekeurd.
Een samenvatting van de jaarrekening is op te vragen bij Jan Bothof, penningmeester van de Diaconie, via e-mail jan.bothof@gmail.com of tel. 06-49413571. De volledige jaarrekening ligt bij hem ter inzage.
 
Namens de Diaconie, Hans Kosters
terug