Van de Diaconie oktober

De opbrengsten van de collecten in de maand augustus:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 374,57 228,95
Kerk 451,24 232,00
Kerk in Aktie Zending 114,66 72,25

Op welke manier u uw bijdrage heeft gegeven, allen hartelijk dank.

De van te voren aangekondigde collecte voor de getroffenen van de watersnood in Bangladesh en Nepal heeft in de Dorskerk € 207,17 en in het Kruispunt € 161,57 opgebracht. Werkelijk een mooi resultaat.

De collecte van 8 oktober was bestemd voor de versterking van de kerken in het Midden-Oosten. Christenen in Syrië en Irak vluchten voor oorlog en geweld. In Egypte zorgen aanslagen voor angst en geweld. Onze geloofsgenoten leven in een zware tijd waarvan het einde helaas nog niet in zicht is.
De collecte van 19 november a.s. is voor de Chr. Stichting Dorcas. Deze stichting verleent al 37 jaar hulp aan gebieden in Oost-Europa en in delen van Afrika. Goederen brengt zij waar het het meest nodig is en zij ondersteunt projecten die inwoners willen starten met een bedrijfje of verbetering in de landbouw e.d.
Dorcas gelooft in de kracht van God en daarom ook in de kracht van mensen.

Bloemen
Elke zondag worden de bloemen van de liturgietafel bij een gemeentelid bezorgd. Mijn ervaring is bijzonder positief. Toevallig tref ik dikwijls dat de bloemen bij een ouder gemeentelid bezorgd moet worden die niet meer de diensten kan bezoeken.
Welk een verwondering, blijdschap en dankbaarheid valt mij dan ten deel. Komt u binnen. Wat is het fijn dat u aan mij denkt. Nee zeg ik dan. De kerkelijke gemeente denkt aan u. Wilt u ze dan bedanken.
Je bent dan gesprekspartner voor een uurtje. Het valt mij op hoe sterk zij op hoge leeftijd  nog met de kerk mee leven. Het kerkblad wordt gespeld en doorgenomen.
Als ik dan naar huis fiets, denk ik wat fijn en goed dat wij dit mogen doen.

Op 29 oktober a.s. wordt in het Kruispunt voedsel ingezameld voor de Voedselbank. Tevens zal iemand van de Voedselbank het werk wat zij doen toelichten. In de Dorpskerk vindt de inzameling plaats op 12 november.

Namens de Diaconie, Hans Kosters
 
terug