Van de Diaconie november

De opbrengsten van de collecten in de maand:
September Dorpskerk Kruispunt
Missionair werk en Kerkgroei 87,79 71,95
Jeugdwerk PKN 90,00 75,35
Vredeswerk 122,65 128,15
Hulp aan Bangladesh 207,17 161,57
HA collecte Hofstede   51,75
Kerk 261,50 307,17
 
Oktober Dorpskerk Kruispunt
Kerk en Israël 163,15 72,60
Diaconie 167,57 209,57
Docenten in Afrika 124,95 78,05
Kerk in Aktie 225,30 140,45
Kerk 573,14 416,46

Wij mochten ook nog enkele giften ontvangen:
Voor de Diaconie:
fam. H     2x € 10,00
mevr. H   2x € 150,00
Voor hulp aan Bangladesh:
fam. O     € 50,00
fam. S     € 50,00
fam. M    € 50,00
NN          € 50,00
Op welke manier u uw bijdrage ook heeft gegeven, allen hartelijk dank.

Op 19 november a.s. is de diaconale collecte voor DORCAS. Dorcas is een christelijke organisatie die in actie komt voor de allerarmsten door duurzame ontwikkeling, sociale zorg en rampen management. Er wordt geen onderscheid gemaakt in religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in Oost Europa, Midden-Oosten en Afrika. Dorcas verbindt de mensen in Nederland aan de mensen in nood en aan de mensen die hulp bieden in nood. Dorcas is een onmisbare schakel in een groter geheel en verdient onze gift.

De Diaconie heeft van een gemeentelid een fiets en een elektrische fiets gekregen. De fiets heeft direct al een bestemming gekregen. Ds. Gilda Polderman mag de fiets het eerste jaar gebruiken. Voor de elektrische fiets hebben wij nog geen bestemming. Fijn dat de gever aan ons gedacht heeft. Hartelijke dank.

Namens de Diaconie, Hans Kosters
 
terug