Van de Diaconie december

Van NN een gift ontvangen van € 10,00 voor de Voedselbank. Hartelijk dank.
Van de Voedselbank mochten wij een bedankbrief ontvangen. Zowel in het Kruispunt als in de Dorpskerk is ontzettend veel gegeven! Velen zijn niet meer in staat om dagelijks brood op tafel te zetten. Gelukkig zijn velen bereid om te helpen. De Voedselbank functioneert als schakel tussen zij die genoeg hebben en zij die te kort komen. Ook overschotten van de middenstand komen op deze wijze mooi terecht en vindt er dus geen verspilling plaats. Een prachtig gebaar van de kerken om rond de Dankdag voor gewas en arbeid de voedsel inzameling te houden.

Autorijdienst
Veel chauffeurs hebben het bijna voorbije jaar weer geholpen bij het halen en brengen van gemeenteleden die de kerkdiensten willen bezoeken. Velen doen dit al jaren en er is gelukkig weinig verloop. Fijn dat iedereen zo trouw is in deze dienst aan de naaste. Alle chauffeurs hartelijk dank. Wilt u ook opgehaald worden? Kijk dan op de achterkant van dit kerkblad naar de telefoonnummers die u kunt bellen. Extra chauffeurs zijn ook welkom!

De Diaconie stelt de collecte van 17 december a.s. geheel ter beschikking aan Dorcas en aan steun voor kerken in het Midden-Oosten via Kerk in Actie.
Zes jaar oorlog heeft in het Midden-Oosten een puinhoop veroorzaakt. Elf miljoen mensen zijn op de vlucht en wonen nu in kampen. Toch klinken vanuit die puinhopen steeds vaker verhalen van Hoop. Verhalen van kerken die onvermoeibaar hulp bieden. Syrische kerken bieden kinderen hoop met onderwijs en trauma verwerking en de ouders ondersteunen ze bij de opbouw van hun huis of arbeid. Zowel met de collecte van 17 december a.s. als met de Diaconale Kerstactie, waarvan u een schrijven bij dit kerkblad vindt, willen wij een deel van de opbrengsten, bestemmen voor steun aan kerken en Christenen in het Midden-Oosten. De andere doelen van de Kerstactie staan in het bijgevoegde schrijven.

Zo is er weer een jaar voorbij gegaan. Een jaar waarin velen hebben gedaan wat nodig was. Een jaar waarin wij samen een steen in de rivier mochten verleggen. Moge God ons aller werk zegenen, zodat wij anderen tot zegen mogen zijn.

U allen een Gezegend Nieuwjaar toegewenst.
Namens de Diaconie, Hans Kosters
terug