Van de Diaconie januari

De opbrengsten van de collecten in de maand november:
November 2017 Dorpskerk Kruispunt
Kerk in Actie Zending 83,65 122,27
Binnenlands diaconaat  97,21 70,95
Stichting Dorcas 120,80 171,80
Diaconie HA Hofstede   41,90
Diaconie 158,41 89,05
Kerk  393,08 303,85

Op het moment dat ik dit schrijf, 4 januari 2018, is er voor de Kerstactie al € 3.300 binnen gekomen.

Weggooien?   Inzamelen!
Postzegels, ansichtkaarten, geboortekaartjes, oude mobieltjes, oud en vreemd geld, lege melkpak dopjes en lege cartridges kunnen geld opleveren. Elke plaatselijke gemeente kan dit oude gebruikte goed inzamelen.
De opbrengst gaat naar het werk van Kerk in Actie en de GZB.
Al het ingezamelde materiaal komt uiteindelijk terecht bij het Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Vrijwilligers zoeken alles daar zorgvuldig uit. Zij verkopen het bruikbare materiaal. Zo gaan oude mobieltjes en cartridges naar het bedrijf Eeko, dat de telefoons verder verwerkt en de cartridges opnieuw vult. Munten, geboortekaartjes en ansichtkaarten verkopen vrijwilligers aan verzamelaars.
Afgelopen jaar, 2016, hebben de ingezamelde spullen meer dan € 40.000 opgebracht.
Velen weten het al. Er staat in beide kerken een doos waarin u één of meerdere van bovengenoemde artikelen kunt deponeren.
Fijn als u mee doet.

Namens de diakenen, Hans Kosters
 
terug