Van de Diaconie februari

De collecte opbrengsten van de maand:
December 2017 Dorpskerk Kruispunt
Missionair werk en Kerkgroei   125,59 90,90
Pastoraat  123,54 72,80
Dorcas en Versterk de kerk
in het Midden Oosten
103,60 129,60
Kinderen in de knel    84,36
Docenten voor Afrika  181,00 191,82
Kerk 784,17 573,78
 
Januari 2018 Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 108,35 98,75
Met je kinderen op de vlucht 139,77 105,45
Oecumene 122,73 85,58
Catechese en Educatie 91,60 87,95
Kerk  346,69 261,48
 
Op de laatst gehouden diaconie-vergadering is Marja Hirdes, na 8 jaar, afgetreden als diaken. Wij hebben bedankt voor haar jarenlange trouwe inzet. Dat betekent ook dat wij op zoek zijn naar een vervang(st)er. Wij hopen in het volgende kerkblad u daarover positief te kunnen berichten.
Over ca. 2 weken begint de Veertigdagentijd, als u dit leest is het al zover. Tijdens het koffie drinken in de Dorpskerk en in het Kruispunt liggen er spaardoosjes. U wordt verzocht deze mee te nemen, te sparen en gevuld weer mee te nemen met Pasen. De opbrengst is voor de ZWO-commissie.

Namens de Diaconie, Hans Kosters
 
terug