Van de Diaconie maart

De opbrengst van de collectes in de maand februari:
  Dorpskerk Kruispunt
ZWO Docenten voor Afrika 109,80 83,--
ZWO Missionair werk 87,55 88,35
ZWO Kerk in Actie,
gezamenlijke dienst 
  128,05
Binnenlands Diaconaat  94,80 67,--
Kerk  270,35 198,20
Kerk, gezamenlijke dienst   96,05

De Diaconie heeft de volgende giften ontvangen:
van:  fam. H. € 20,-- en mevr. B. € 100,--

De Kerst-actie gehouden in december heeft het enorme bedrag van € 4.660,-- opgebracht. De nood in onze wereld veraf en dichtbij kan weer iets verlicht worden met uw gaven.
 
Diaconiecollecte 8 april voor het Rode Kruis
Van het Rode Kruis kregen we het verzoek een collecte te houden speciaal voor noodhulp in Jemen. Er is zo goed als niets te eten. Vooral de kinderen zijn in gevaar door voedsel- en watertekorten. Elke 10 minuten sterft er een kind. Honger dag in dag uit. Wij kunnen het ons nauwelijks voorstellen.
Het is voor het Rode Kruis een groot probleem om voldoende eerste hulp te bieden in de vorm van medicijnen en voedsel. Zij doen dus een beroep op de kerken. Wij willen daar gehoor aan geven en besteden de diaconale collecte van 8 april a.s. geheel aan het Rode Kruis.
U kunt uw gave ook direct overmaken op IBAN NL 19 0000 0072 44, t.n.v. Rode Kruis, Den Haag.

Tenslotte kunnen wij met vreugde mededelen dat Annelieke Hurkmans weer wil toetreden tot het college van diakenen. Wij zijn daar erg blij mee. De bevestiging in het ambt zal plaatsvinden op 1 april a.s. in de Dorpskerk.

Namens de Diaconie, Hans Kosters

 
terug