Van de Diaconie juni

De opbrengst van de collecten in de maand maart:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie  73,70 215,63
Kerk 396,50 365,65
Binnenlands diaconaat   197,85 175,66
Docenten voor Afrika 203,60 129,45
Kerk in Aktie proj. Z009085 240,31 188,35
Kerk in Aktie proj. Z009087 176,66 210,15

Opbrengst van de maand april:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 176,38 167,75
Rode Kruis voor Syrië 193,70 123,90
Jeugdwerk PKN 191,73 177,85
ZWO spaarbus 40 dagentijd  181,29 217,24
Eredienst en Kerkmuziek 91,80 94,30
Kerk 547,78 411,75

Hartelijk dank voor uw gaven.

De diaconale collecte van 3 juni a.s. wordt in het geheel ter beschikking gesteld aan de Nederlandse Christelijke Blinden- en slechtzienden Bond. Zij vragen aandacht voor een volwaardige plaats in de samenleving, behartiging van belangen van genoemde mensen. De bond zet zich ook in om braille bijbels bekend te maken bij blinden en slechtzienden.

De bloemen die elke zondag naar een gemeentelid worden gebracht geven altijd weer een reactie van de ontvanger.
Fijn dat u zo blij reageert.

Namens de diakenen, Hans Kosters
terug