Van de Diaconie juli

In mei is er in de Dorpskerk en het Kruispunt gecollecteerd voor de Stichting 'World Servants'. Ons gemeentelid Johan Hennipman gaat met anderen in Sierra Leone drieklaslokalen bouwen voor weeskinderen en kinderen van blinde bedelaars. U heeft daarover wellicht in het vorige kerkblad gelezen. Ook hier vindt u meer informatie over het project: https://www.worldservants.nl/sierra-leone/SL118
De collecteopbrengst was totaal € 310,65. Alle gevers hartelijk dank!
Heeft u de collecte gemist? U kunt nog altijd uw gift overmaken op NL39 TRIO 0338 4163 31 t.n.v. Stichting World Servants Nederland o.v.v. SL118, Johan Hennipman.

De diaconale collecte van 15 juli a.s. wordt geheel ter beschikking gesteld aan de Stichting Heifer. Zij ondersteunt boeren, in Afrika sinds 1944, door het geven van een “levende” lening. Kippen, geiten of koeien worden geleverd en de boer of meestal de boerin probeert een voor hun familie een redelijk bestaan op te bouwen. Als het bedrijfje goed gaat lopen betalen zij een vergoeding aan de stichting, of zij leveren nakomelingen, waarmee wij weer anderen kunnen helpen. Vooral moeders in Afrika hebben een pittig programma. Zij werken van vroeg tot laat. Voor veel van hen is er de vraag: kan ik mijn kinderen genoeg te eten geven? Staat er water in de put? Is er geld voor onderwijs?
Vragen waarmee wij niet zitten. Daarom willen wij middels een collecte helpen.

De opbrengst van de collecten in de maand mei:
  Dorpskerk Kruispunt
Missionair Werk 88,75 67,35
Diaconie 102,85 176,98
Kerk 377,00 257,59
World Servants 107,15 203,50
Kerk in Aktie 133,10  

De collecte voor de Diaconie op 26 augustus a.s. wordt in zijn geheel beschikbaar gesteld voor de Rudolph Stichting.
De Rudolph Stichting richt zich op kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Bij voorbeeld door echtscheiding, gedragsproblemen of verstandelijke beperking. Voor hen ontwikkelt en ondersteunt de stichting gezinshuizen in heel Nederland. Het doel van de stichting is een omgeving te creëren waarin uit huis geplaatste kinderen zich kunnen richten op hun toekomst.
Sleutelwoorden zijn:
• kleinschaligheid
• gewoon leven
• mogelijkheden en behoeften van het kind centraal stellen.
Moge uw bijdrage tot een zegen zijn.

Namens de Diaconie, Hans Kosters

 
terug