Van de Diaconie oktober

De opbrengst van de collecten in de maand augustus
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie € 181,80 € 147,85
Kerk in Actie € 134,60 € 73,00
Rudolph stichting € 116,20 € 95,00
Kerk € 362,55 € 227,75
 
Op verzoek van Kerk in Actie wordt de diaconale collecte op 21 oktober aanstaande bestemd voor hulp aan Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Naar schatting zijn er 1 miljoen mensen op de vlucht voor het leger van Myanmar. De vraag naar voedsel, onderdak, medicijnen en water is groot. Als gezinnen niet aan basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Verspreiding van ziekten bij een gebrek aan hygiëne zijn niet te vermijden. Wij rekenen op uw gulle bijdragen.

De dankdag voor gewas en arbeid valt dit jaar op woensdag 7 november. Op zondag 11 november zullen wij voedsel inzamelen voor de Voedselbank.

In de beiden kerken zijn het afgelopen half jaar heel veel gebruikte postzegels, kaarten, cartridges, munten en mobieltjes ingeleverd. Half september zijn er 10 dozen met genoemd materiaal weggebracht naar het hoofdkantoor van de PKN voor verdere sortering en verkoop.
Om u een idee te geven wat genoemde materialen landelijk per jaar opbrengt een paar cijfers:
Postzegels en kaarten € 25.000
Mobieltjes en cartridges € 4.000
Oude munten € 2.000

Dus blijft sparen van bovengenoemde artikelen nog steeds heel nuttig. Ook het sparen van flessendoppen is een groot succes.
In de hal van beide kerken staat een doos waar u alles in kunt deponeren.

Namens de Diaconie, Hans Kosters
 
terug