Van de Diaconie november

De opbrengst van de collecten in de maand september
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 212,25 137,95
Missionair werk 130,80 78,62
Jeugdwerk PKN 184,59 95,60
Bijna Thuis Huis (afscheidsdienst) 184,60  
Inloophuis (trouwdienst) 163,20  
Vredeswerk 100,82 104,55
Kerk 611,83 365,54

En de collecte-opbrengst in de maand oktober
  Dorpskerk Kruispunt
Kerk en Israel 89,65 108,20
Docenten voor Afrika 109,05 63,75
Diaconie t.b.v. Sulawesi 356,00 459,80
Kerk in Actie Hervormingsdag 116,10 89,15
Diaconie HA Hofstede   28,00
Kerk 365,06 285,20

Op de bankrekening is ook nog € 160 ontvangen voor Sulawesi.
De collecte voor Sulawesi heeft zo ruim € 970 opgebracht; werkelijk een mooi resultaat.

Wij mochten twee giften ontvangen:
€ 100 van de familie M voor de stichting Santpoort Helpt Madras.
€ 25 van de familie NN voor de Diaconie.

Namens de Diaconie, Hans Kosters
 
terug