Van de Diaconie januari

De opbrengst van de collecten in de maand november:

  Dorpskerk Kruispunt
Kerk in Actie - Zending 126,05 131,77
Kerk in Actie - Binnenlands Diac. 152,30 84,75
Diaconie 361,79 153,85
Diaconie HA Hofstede   48,50
Kerk 531,79 332,14

Giften in november van: 
NN € 10 voor de Voedselbank
fam. W. € 20 voor de Diaconie

Opbrengst in de maand december:

  Dorpskerk Kruispunt
Missionair werk 96,90 83,25
Pastoraat 120,20 75,15
Diaconie 438,27 315,39
Docenten voor Afrika 180,05 153,60
Stek Den Haag Kerkasiel   163,52
Kerk 728,75 595,80

Giften in december van:
NN € 125 voor Werelddiaconaat
fam. M. € 50 voor de Diaconie
NN € 100 voor de Diaconie

Kerstactie
De opbrengst bedraagt begin januari al bijna € 4.000; we mogen dus nu al spreken van een prachtig resultaat.
Alle gulle gevers bedankt!

Bloemen
Als diaken mag je na de dienst de bloemen bij een gemeentelid brengen. Altijd word je met plezier ontvangen. Zoals ook de laatste keer. Het gesprekje ontwikkelde zich als volgt:
Dag meneer, ik mag u vandaag de bloemen van de kerk geven.
Wat ontzettend leuk, en waarom ik?
Zomaar, omdat u lid van de kerk bent.
Ik kom nooit in de kerk, maar ik geloof wel.
Dat laatste is fijn om te horen, u hoort dus bij de kerk.
Ja, ik lees ook altijd het kerkblad.
Fijn dat u zo meeleeft met wat er in de kerk gebeurt.
Ik heb ook wel eens gevraagd of er een dominee langs kon komen. Maar dat is nooit gebeurd.
Misschien komt dat omdat wij op dit moment geen dominee hebben?
Ja, dat heb ik gelezen. Die ds. Osdorp of zoiets, die heeft afscheid genomen, stond in het kerkblad. Dat heb ik gelezen.
Ja dat was ds. Sondorp, begin September. Wij zijn druk bezig met het vinden van een nieuwe dominee.
Als die er is zal ik vragen of deze eens langs wil komen.
Om het gesprek te beëindigen vroeg ik, hoe is het met je broer Piet? Daar heb ik bij in de klas gezeten.
Och meneer, die is al zo’n dertig jaar geleden overleden.
Stond ik toch even sprakeloos. Wij worden niet allemaal oud. Ik zal in ieder geval, als wij een nieuwe dominee hebben, doorgeven dat u een bezoek op prijs stelt.
Ik wens u nog een goede zondag en misschien tot ziens.


Namens de diakenen, Hans Kosters

terug