Van de Diaconie mei

De opbrengsten van de collecten in maart:

  Dorpskerk Kruispunt
ZWO 266,64 205,56
Kerk in Actie 135,22 92,00
Missionair Werk 61,42 71,50
Diaconie -- 203,30
Kerk 343,70 414,62


De Diaconie mocht een gift van € 25 ontvangen van NN en een gift van € 100 van mevr. B.
Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Twee diakenen van het Kruispunt hebben een bezoek gebracht aan de statushouders die in Velserbroek wonen en twee diakenen van de Dorpskerk hebben een bezoek gebracht aan de statushouders die in Santpoort wonen. De bedoeling van de bezoeken was om te inventariseren, te onderzoeken, wat de kerken van Velserbroek en Santpoort voor de statushouders zouden kunnen betekenen. Het liefst zouden zij van iemand in onze gemeentes taalles ontvangen en wat persoonlijk contact. Dat kwam het sterkst naar voren. Andere wensen moeten wij zelf als Diaconie nog verder benoemen, uitzoeken en zien of wij daar iets mee kunnen.

Jaarrekening 2018
De Algemene Kerkenraad heeft de jaarrekening van de Diaconie over 2018 voorlopig vastgesteld. Het Verkort Overzicht en de Balans zijn elders op onze website en tevens in het kerkblad van mei gepubliceerd. De volledige stukken zijn via e-mail voor de leden ter inzage te verkrijgen bij de heer Jan Bothof, Diaconaal Rentmeester (diaconie-penningmeester@pg-spvb.nl). Indien er geen geldige bezwaren worden ingebracht zal de jaarrekening 4 juni a.s. definitief worden vastgesteld.

Met hartelijke groet, namens de Diaconie, Hans Kosters

terug