Van de Diaconie juni

De opbrengsten van de collecten in april:
  Dorpskerk Kruispunt
ZWO projecten 245,45 308,95
Noodhulp Mozambique 170,95 218,35
Diaconie 137,46 217,30
Kerk 513,68 357,16
Spaarbusjes 40dagentijd 195,37 196,12

Alle gevers hartelijk dank.

N.a.v. het stukje in de laatste KerkOnderweg nr. 4 heeft een gemeentelid zich gemeld om te zien of hij iets voor één van de statushouders kan betekenen. Voorts zijn er enkele gemeenteleden die uit zichzelf al een goed contact hebben met een statushouder. Het is allemaal nog zoeken, maar er gebeurt iets. Moge dit alles tot zegen zijn.
Op 16 juni a.s. zijn de diaconale collecten bestemd voor World Servants. Johan Hennipman, één van de vrijwilligers aan dit goede doel geeft of heeft reeds een korte toelichting gegeven over het werk dat hij en andere vrijwilligers doen voor anderen in de derde wereld.

Namens de diakenen, Hans Kosters
 
terug