Van de Diaconie juli

De opbrengsten van de collecten in mei:
  Dorpskerk Kruispunt
Kerk in Actie 130,80 96,55
Jeugdwerk PKN 67,57 64,60
Diaconie 227,20 175,50
Diaconie HA Hofstede -- 76,05
Kerk 328,88 350,61

Gift aan de Diaconie van NN € 25,--
Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens de diakenen, Hans Kosters
terug