Van de Diaconie september

De opbrengsten van de collecten in juli:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 285,49 180,26
Binnenlands Diaconaat 121,85 90,55
Kerk 329,37 227,55

In de Dorpskerk heeft een gemeentelid, Rik Stokvis, tijdens het koffiedrinken een oproep gedaan om het project van de Stichting Eerlijk Delen in Pannbucholai in India te steunen. Hij vertelde wat hij daar gaat doen. In ieder geval de handen uit de mouwen steken.
In dit kerkblad kunt u een verslag van zijn hand lezen.
De opbrengst € 110,-- via de diaconale bankrekening, is overgemaakt.

Namens de diakenen, Hans Kosters
 
terug