Van de Diaconie oktober

De opbrengsten van de collecten in augustus:
  Dorpskerk Kruispunt
De Ark Gemeenschap 105,10 319,95
ZWO 73,40 58,20
Diaconie 186,28 146,40
Kerk 306,30 281,85

De Diaconie mocht een gift ontvangen van NN: € 120,--.
Alle gevers hartelijk dank.

In de eerste week van november valt de Dankdag voor Gewas en Arbeid. Op zondag 3 november wordt er in de Dorpskerk een voedselinzameling gehouden en op 10 november in het Kruispunt. De Voedselbank heeft een opgave gedaan van waar het meest behoefte aan is.
De volgende artikelen zijn favoriet: macaroni, spaghetti, rijst, snijkoek, beschuit, eieren, plakjes kaas, vruchten in blik, crackers, was- en afwasmiddel. Eind oktober, kort voor de inzameling, wordt de lijst herhaald.
Op 30 september a.s. is er een bijeenkomst van vier diakenen, leden van Hart voor Velserbroek en een deskundige van “Stem in de Stad”. De vraag is: kunnen wij iets betekenen voor statushouders en zo ja, op welke wijze?

Namens de diakenen, Hans Kosters
terug