Van de Diaconie november Van de Diaconie november
Collecteopbrengsten van de maand september:
  Dorpskerk Kruispunt
Missionair werk 97,30 69,24
Jeugdwerk PKN 157,35  
Kerk in Actie 187,59 94,20
Vredeswerk 116,30 65,45
ZWO project 3 93,00 77,82
Kerk 564,38 219,98
                                                        
Avondmaalscollecte Hofstede € 53,00

Donderdagavond 31 oktober is er een vergadering over de statushouders. Wat daar uitkomt is tijdens dit schrijven nog niet bekend.
Maandagavond 4 november is er een diaconievergadering.
Schrijver dezes is door een val ernstig gewond en laat het hierbij.

Met vriendelijke groet, mede namens de diakenen,
Hans Kosters


 
terug