Van de Diaconie maart Van de Diaconie maart
De opbrengsten van de collecten in januari 2020:
  Dorpskerk Kruispunt
Diaconie 204,30 183,00
Missionair Werk 140,20 103,45
Jeugdwerk PKN 73,70 101,90
Kerk 345,58 309,50
                    
De diaconale Kerstactie die wij in december/januari weer hebben gehad, heeft het mooie bedrag van ruim € 3.430 opgebracht. Wij zijn dan ook blij dat we de Voedselbank Velsen, Stem in de Stad in Haarlem, het Inloophuis Kennemerland in Santpoort en DSG De Sluis in Zaanstad ieder € 860 kunnen doneren.
De speciale diaconale collecte die we op zondag 16 februari hebben gehouden voor het Ronald McDonald Emma Huis in Amsterdam heeft bijna € 360 opgebracht.
Alle gevers hartelijk dank!

Op zondag 8 maart is er in het Kruispunt een maaltijd gehouden. Deze maaltijd was voor gemeenteleden en Statushouders. Er hebben zich tot op 6 maart jl. ongeveer 70 deelnemers gemeld.
In het volgende kerkblad meer over hoe het geweest is.

Met een hartelijke groet namens alle diakenen,
Hans Kosters

 
terug