Van de Diaconie april

Collecte-opbrengsten in de maand februari:
  Dorpskerk Kruispunt
Comm. Kerk in Actie 114,80 138,50
Catechese & Educatie 68,57 68,30
Ronald McDonald Huis 259,62 120,15
Diaconie 102,40 74,50
Kerk 419,81 214,30

In het laatste kerkblad heb ik beloofd iets over de maaltijd met de statushouders te schrijven. 8 maart was de dag en helaas het begin van het corona-tijdperk. Dit virus deed de statushouders besluiten om niet te komen. Voor de organisatoren een tegenvaller. Dat neemt niet weg dat de maaltijd bezocht werd door gemeenteleden uit Santpoort en Velserbroek. Ook commissie leden van Hart voor Velserbroek waren aanwezig. Het werd dus een andere maaltijd waarin verbondenheid tussen Santpoort en Velserbroek tot uiting kwam. Het was gezellig en verrijkend. Een ieder had meer tijd om elkaar wat langer te spreken. Dat gebeurde bij de hapjes-tafel, die rijk voorzien was van allerlei lekkere hapjes waaraan jong en oud had mee gewerkt of aan de eettafel. Want wij zien elkaar wel eens, maar altijd te kort. Iedereen liet het zich goed smaken. De organisatie is in het vorige kerkblad al bedankt maar twee keer kan geen kwaad. Hartelijk dank!

Vanwege het coronavirus is er verder geen nieuws van de Diaconie. Wel wensen wij iedereen een goede gezondheid.

Namens de diakenen, Hans Kosters
 
terug